word lid

64 studenten, één praesidium, één vereniging, voor jou.

Het praesidium van VRG is opgedeeld in verschillende functies. Elke functie draagt zijn steentje bij aan het verwezenlijken van ons doel: het verdedigen van de academische, professionele en socio-culturele belangen van de rechtenstudenten aan de KU Leuven. De praeses, vice-praeses, coördinatie, financiën, cudi-verantwoordelijke en de onderwijsverantwoordelijke vormen samen de Kern: ze zijn bevoegd voor de globale werking van de vereniging en adviseren de overige functies. Elke functieverantwoordelijke is de hoofdcontactpersoon van zijn of haar eigen functie.

Kom bij ons
iedereen Kern PR Communicatie Cultuur Cursusdienst Galabal International Onderwijs Onthaal Ontspanning PAL Sport Trips

Kern

PR

Communicatie

Cultuur

Cursusdienst

Galabal

International

Onderwijs

Onthaal

Ontspanning

PAL

Sport

Trips

Website by Weichie