word lid

*********************************

BELANGRIJK ARCHEOLOGISCH BERICHT

PER OPENBARE AANPLAKKING

*********************************

Na de uitzonderlijke vondst van restanten van een oud-Romeinse beschaving, “Imperium Falconis”, te Sint-Niklaas, volgt deze oproep aan alle oud-Praesidiumleden van VRG 2016-2017 om zich aan te sluiten bij de archeologische opgravingen.

De stedenbouwkundige handeling met archeologisch oogmerk, hierna genoemd ‘het Reünieweekend’, waarvan de werven gesitueerd zijn te ‘De Puytvoet, Puitvoetstraat 91A, 9100 Sint-Niklaas.

De werken zullen aanvatten op 13/04/2024 met voorzien einde op 14/04/2024. Belanghebbenden, kunnen verzoek indienen tot deelname via bijgevoegd eenzijdig verzoekschrift, uiterlijk 31/02/2024 op straffe van onontvankelijkheid.

De geraamde kostprijs voor het project bedraagt 15,00 EUR p.p.

Werfverantwoordelijke: Karolien HAELTERMAN

Onze Partners

Website by Weichie